Thursday, July 29, 2010

JIHAD dan TERORIS .

Harus dimengerti bahawa JIHAD bukanlah TERORIS , kerana JIHAD adalah perjuangan yang hidup untuk memuji ke-MAHA-BESAR-an Allah SWT .

No comments:

Post a Comment